Јавне набавке 2016


ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Према плану јавних набавки за 2016. годину, Академија наука и умјетности Републике Српске објављује:

Извјештај о поступку јавних набавки за 2016. годину

Објављено 31.01.2017. г.

 

КОРИГОВАНИ ПЛАН НАБАВКИ АНУРС ЗА 2016. ГОДИНУ

До корекције основног плана набавки бр. 01-490-1/15 од 04. децембра 2015. дошло је на буџетској позицији 412700-Услуге штампе и са тим повезане услуге, редни број у плану набавки 02.7.
На наведеној ставци била је планирана набавка услуга у износу од 49.000 КМ, а извршена је корекција износа на 95.000 КМ због повећаног тиража првог тома Енциклопедије Републике Српске.

Објављено 20.05.2016. г.

 

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈБОЉЕГ ПОНУЂАЧА ЗА НАБАВКУ РОБЕ, ПОГОНСКОГ ДИЗЕЛ ГОРИВА

Одлука број 01-145-5/16 o избoру нajпoвoљниjeг пoнуђaчa за набавку погонског дизел горива.

Објављено 20.06.2016. г.

 

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈБОЉЕГ ПОНУЂАЧА ЗА УСЛУГE ШТАМПЕ И СТИМ ПОВЕЗАНИХ УСЛУГА

Одлука број 01-162-3/16 o избoру нajпoвoљниjeг пoнуђaчa за услуге штампе и стим повезаних услуга.

Објављено 15.07.2016. г.Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб