Јавне набавке 2017


ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ХОТЕЛСКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА

Предмет јавне набавке су хотелске и ресторанске услуге за академике и друге учеснике, за вријеме одржавања сједница, научних скупова, симпозијума и других активности АНУРС-а.

Позив за достављање понуда

 

КОРИГОВАНИ ПЛАН НАБАВКИ АНУРС ЗА 2017. ГОДИНУ

До корекције основног плана набавки бр. 01-324-2/16 од 08. децембра 2016. дошло је на буџетској позицији 412700-Услуге штампе и са тим повезане услуге, редни број у плану набавки 02.7.

На наведеној ставци била је планирана набавка услуга у износу од 49.000 КМ, а извршена је корекција износа на 90.000 КМ за штампу другог тома Енциклопедије Републике Српске.Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб