Јавне набавке 2021


ЈАВНА НАБАВКА ХОТЕЛСКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА 

Предмет јавне набавке су хотелске и ресторанске услуге за академике и друге учеснике, за вријеме одржавања сједница, научних скупова, симпозијума и других активности АНУРС-а.

Позив за достављање понуда (датум објаве 2. август 2021.)

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА НАБАВКЕ АВИО КАРАТА

Предмет јавне набавке су услуге набавке авио карата су за академике када долазе на сједнице Предсједништва и Скупштине АНУРС-а, научне скупове и сл., сараднике на појектима који се реализују кроз Академију и запослене у Академији када одлазе на службена путовања у земљи и иностранству.

Позив за достављање понуда (датум објаве 2. август 2021.)Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб