Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Snežana Savić


Snežana Savić

Akademik SNEŽANA SAVIĆ, Pravni fakultet,  Banja Luka. Dopisni član u radnom sastavu od 5. septembra 2008 a redovni član u radnom sastavu od 21. decembra 2012. godine (uža naučna oblast - teorija države i prava).

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab