Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Vitomir Popović


Vitomir Popović

Prof. dr VITOMIR POPOVIĆ, Pravni fakultet, Banja Luka. Dopisni član u radnom sastavu od 21. decembra 2012. godine (uža naučna oblast – međunarodno trgovinsko pravo)

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab