Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Vojko Đukić


Vojko Đukić

Prof. dr VOJKO ĐUKIĆ, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci i Medicinskog fakulteta u Beogradu, rođen 2. januara 1955. u Glamoču. Za dopisnog člana izvan radnog sastava izabran je 21. decembra 2012. (uža naučna oblast otorinolaringologija).

Biografija i bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab