Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Aktuelni i operativni zadaci Akademije


Aktuelni operativni zadaci su u osnovi elementi za ostvarivanje strateških zadataka Akademije. Nosioci tih zadataka su članovi Akademije, priznati i poznati naučnici i umjetnici, ljudi bogatog životnog iskustva, mudri i moralno odgovorni intelektualci.

Organizovano i individualno djelovanje članova Akademije je slojevito i ogleda se u:

 • stavljanju svojih naučnih i u mjetničkih potencijala i rezultata društvu – Republici Srpskoj – na korišćenje radi njenog bržeg ekonomskog, kulturnog i obrazovnog razvoja;
 • stavljanju naučnih i civilizacijskih saznanja i dostignuća u funkciju našeg društva koji treba da budu bitan činilac izgradnje jedinstva, tolerancije i harmonizacije, ne samo srpskog naroda kao cjeline već i drugih naroda, posebno konstitutivnih u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini;
 • usmjeravanju i davanju savjeta narodnim predstavnicima (zakonodavnoj i izvršnoj vlasti) u zauzimanju stavova i donošenju platformi u odnosima sa drugim državama i međunarodnom zajednicom, a posebno sa državom Bosnom i Hercegovinom, čiji je sastavni dio entitet – Republika Srpska;
 • naučnim argumentima energično se suprotstavljati pojavama diskriminacije svih vrsta, pojavi rasizma, vjerskog fanatizma, ideolo š ke isključivosti i drugih ekstremizama koji izazivaju nepovjerenje među ljudima, antagonističke podjele, mržnju, sukobe i osvetu;
 • zalaganju za ostvarenje potpunih prava i sloboda ljudi u skladu sa svjetskim standardima;
 • stalnom podupiranju napora svih relevantnih faktora na stvaranju socijalnih uslova, perspektive razvoja i sigurnosti, gdje će mladi ljudi biti srećni i zadovoljni i ostati u otadžbini;
 • prezentovanju činjenica, događaja i vjerodostojne dokumentacije svijetu radi pune istine o tragičnom sukobu u BiH, čime će se opovrći manipulacije i iskrivljavanje istorijske istine o srpskom narodu i Republici Srpskoj.

Neposredni zadaci Akademije ogledaju se prije svega u:

 • institucionalnom razvoju Akademije formiranjem naučnih instituta, centara, odbora i komisija,
 • kadrovskom jačanju prijemom u članstvo Akademije iz nekih nedovoljno zastupljenih naučnih i umjetničkih oblasti,
 • učešću u procesu izgrađivanja politike razvoja nauke i umjetnosti u Republici Srpskoj,
 • podsticanju i koordinisanju rada na dugoročnim projektima iz različitih naučnih oblasti,
 • organizovanju naučnih skupova i izdavanju odgovarajućih publikacija,
 • realizovanju međuakademijske i međunarodne saradnje kao bitnog činioca otvaranja naše Akademije prema svijetu,
 • kreiranju uslova za unapređivanje umjetničkog stvaralaštva u svim oblastima,
 • stvaranju uslova za proučavanje prirodnih resursa Republike Srpske, privrednog razvoja, prostornog planiranja, zaštite čovjekove okoline, vodoprivrede, poljoprivrede, šumarstva, kulture, prosvjete, zdravstva i drugih oblasti.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab