Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Enciklopedija Republike Srpske


Enciklopedija Republike Srpske predstavlja najznačajniji projekat koji realizuje Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. Realizacija projekta počela je krajem 2007. godine, kada je Narodna skupština Republike Srpske usvojila Zakon o Enciklopediji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 38/07). Projekat finansira Vlada Republike Srpske.

Rad na Enciklopediji koordinišu Uređivački odbor, Centralna redakcija i Izvršni odbor Uređivačkog odbora, a neposredno glavni redaktor, urednici i koordinator. Za pojedine naučne i stručne oblasti formirane su posebne redakcije. Pored Stručne redakcije za naseljena mjesta formirane u okviru rada na Enciklopediji, osnovane su i opštinske redakcije, zadužene za prikupljanje i obradu podataka o naseljenim mjestima koja se nalaze na području tih opština. Na izradi Enciklopedije uključeno je nekoliko stotina saradnika, koji su autori odrednica.

Prvi tom Enciklopedije Republike Srpske objavljen je 2017. godine. Njime su obuhvaćene odrednice sa početnim slovima A i B. Prvi tom ima 783 stranice, formata A4, sadrži 1.303 odrednice, 271 pododrednicu, 372 fotografije i 32 karte. Na 62. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske je, 26. oktobra 2017, za prvi tom Enciklopedije Republike Srpske dodijeljena nagrada za najboljeg izdavača iz dijaspore.

Drugi Tom Enciklopedije Republike Srpske objavljen je 2018. godine. Obuhvata odrednice sa početnim slovima V i G. Drugi tom ima 760 stranica, formata A4, sadrži 1450 odrednica, 222 pododrednicu, 520 fotografije i 17 karata. Na njegovoj izradi bila su angažovana 324 autora okupljena u 16 stručnih redakcija. Na 63. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske je, 25. oktobra 2018, dodijeljeno je specijalno priznanje za izdavača, za drugi tom Enciklopedije Republike Srpske.

Treći tom Enciklopedije Republike Srpske objavljen je 2021. godine. Obuhvata 1235 odrednica i više od 200 pridodatih odrednica pod slovima D, Đ, E Ž, kao i 589 fotografija i 17 karata. Kao i u prethodna dva toma, prema karakteru i sadržaju preovlađuju odrednice iz istorije i etnologije i odrednice o naseljima. U radu na trećem tomu bilo je angažovano 16 stručnih redakcija i 336 autora.
 
U toku je izrada četvrtog toma Enciklopedije Republike Srpske.

Enciklopedija Republike Srpske predstavlja nacionalnu enciklopediju opšteg tipa. Osnovna metodološka načela za izradu ovog leksikografskog djela predstavljena su u predgovoru prvog toma.

Kriterijum za azbučnik Enciklopedije Republike Srpske
Kriterijum za izbor karata i fotografija za Enciklopediju Republike Srpske 
Uputstvo za pisanje biografija 
Uputstvo za pisanje odredica o gradovima 
Uputstvo za pisanje odredica o naseljima (selima) 
Uputstvo za pisanje odrednica o matičnim bibliotekama
Uputstvo za pisanje odrednica o muzejima 
Uputstvo za pisanje odrednica o arhivima 
Uputstvo za pisanje odrednica o opštinskim bibliotekama
Uputstvo za pisanje odrednica o pozorištimaCopyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab