Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Izdanja odjeljenja prirodno- matematičkih i tehničkih nauka


 1. Geologija  i metalogenija Dinarida i Vardarske zone izdanje  2000. god. ZBORNICI I MONOGRAFIJE  Knjiga  I. Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka  Knj. 1.
 2. Epoha Kvanta izdanje  2001.god.  NAUČNI SKUPOVI  Knjiga  XII. Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka  Knjiga  2.
 3. 150 godina od rođenja Mihajla Pupina izdanje  2004. god.  NAUČNI SKUPOVI  Knjiga  III. Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka  Knjiga  3.
 4. Teorijska i eksperimentalna istraživanja nanomaterijala izdanje  2005. god.  NAUČNI SKUPOVI  Knjiga VII. Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Knjiga  4.
 5. Sto godina teorije relativnosti izdanje  2005. god NAUČNI SKUPOVI  Knjiga  IX. Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Knjiga  5.
 6. Ideje Nikole Tesle izdanje 2006. god. NAUČNI SKUPOVI Knjiga X. Odje ljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Knjiga  6.
 7. Resursi Republike Srpske izdanje 2008 god. NAUČNI SKUPOVI Knjiga XIII. Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Knjiga 7.
 8. Savremeni materijali izdanje 2008. god. NAUČNI SKUPOVI Knjiga XIV. Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka  Knj. 8.
 9. Tehnološki procesi u mašinskoj industriji izdanje 2009.god. MONOGRAFIJE Knjiga  VII. Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 9.
 10. Termobimetali / autor Pantelija Dakić izdanje 2009.god. MONOGRAFIJE Knjiga VIII. Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Knj. 10.
 11. Mehanizam delovanja pesticida / autor Vaskrsija Janjić izdanje 2009.MONOGRAFIJE Knjiga IX. Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Knjiga 11.
 12. Savremeni materijali izdanje 2010. god. NAUČNI SKUPOVI Knj. XVII.Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Knjiga 12.
 13. Milutin Milanković u svom i našem vremenu izdanje 2009.god. NAUČNI SKUPOVI Knj. XVIII. Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Knjiga 13.
 14. Savremeni materijali izdanje 2011. God. NAUČNI SKUPOVI Knj. XIX.Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Knj. 14. 
 15. Spomenica akademika Veselina Perića izdanje 2011. SPOMENICE Knjiga VIII. Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Knjiga 15. 
 16. Biofizičke osnove tehnike i medicine (autori Jovan P. Šetrajčić i Dragoljub LJ. Mirjanić) izdanje 2012. MONOGRAFIJE Knjiga XVI. Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Knjiga 15. 
 17. Savremeni materijali, izdanje 2012. god. NAUČNI SKUPOVI Knjiga XX. Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Knjiga 17. 
 18. Obnovljivi izvori energije (autori: Tomislav M. Pavlović, Dragana D. Milosavljević, Dragoljub Lj. Mirjanić), izdanje 2013. MONOGRAFIJE, knjiga XVII, Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka, knjiga 18.
 19. Savremeni materijali, izdanje 2013. NAUČNI SKUPOVI, knjiga XXV, Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka, knjiga 19.
 20. Obrazovanje, nauka i proizvodnja hrane (autor Vaskrsija Janjić), izdanje 2013. MONOGRAFIJE, knjiga XVIII, Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka, knjiga 20
 21. Biodizel – uticaj na mazivo i pogonske karakteristike motora / autor Snežana Petković MONOGRAFIJA XXIII . Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 21.
 22. Savremeni materijali izdanje ANURS 2014. god.  NAUČNI SKUPOVI XXVIII. Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 22.
 23. Savremena arhitektura posmatrana kroz prizmu recikliranih građevinskih proizvoda / Darko Hristić izdanje 2014. MONOGRAFIJE XXV. Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 23.
 24. Savremeni materijali izdanje ANURS 2015. god.  NAUČNI SKUPOVI XXXI. Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 24.
 25. Prostorno planiranje i životna sredina Republike Srpske izdanje 2015. NAUČNI SKUPOVI XXXII. Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 25.
 26. Genetski modifikovani organizmi (GMO) – naučni i etički aspekti, proizdonja i korišćenje izdanje 2015. NAUČNI SKUPOVI XXXII. Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 26.
 27. Ambrozija – opasna invaziona i alergena biljna vrsta izdanje 2015. NAUČNI SKUPOVI XXXV. Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 27.
 28. Solar energy in Serbia, Greece and the Republic of Srpska izdanje 2015. MONOGRAFIJE XXXVI. Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 26.
 29. Klizišta u Republici Srpskoj kao posljedica višednevnih padavina u maju 2014. godine. NAUČNI SKUPOVI XXXVII. Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 28.
 30. Savremeni materijali izdanje 2016 godine. NAUČNI SKUPOVI XXXVIII. Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 29.
 31. Otrovne biljke izdanje 2016. MONOGRAFIJE XVIII. Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 30.
 32. Prinos strnih žita izdanje 2016. MONOGRAFIJE XXIX. Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 31.
 33. Savremeni materijali izdanje 2017 godine. NAUČNI SKUPOVI XXXIX. Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 33.
 34. Biljke poruzrokovači dermatoza kod ljudi (fitodermatoze) izdanje 2018 godine. MONOGRAFIJE XXXII. Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 34.
 35. Savremeni materijali izdanje 2018 godine. NAUČNI SKUPOVI XLII. Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 35.
 36. Elektroenergetika u Srbiji i Republici Srpskoj izdanje 2018. MONOGRAFIJE XXXIV. Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 36.
 37. Rezistentnost korovskih biljaka na herbicide izdanje 2018. MONOGRAFIJE XXXIII. . Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 35.
 38. Geologija Kozare i Prosare izdanje 2018. MONOGRAFIJE XXXVI. Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 37.
 39. Savremeni materijali, izdanje 2019, NAUČNI SKUPOVI XLVI, Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 38
 40. Stanje i perspektive razvoja sela u Republici Srpskoj, izdanje 2019, NAUČNI SKUPOVI XLVIII, Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 39
 41. Nomenklatura geoloških i tehničkih termina, izdanje 2019, MONOGRAFIJE XXXIX, Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 40
 42. Perspektive razvoja prehrambene industrije, izdanje 2020, MONOGRAFIJE XL, Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 41
 43. Od genetike i spoljne sredine do hrane, izdanje 2020, MONOGRAFIJE XLI., Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 42
 44. Savremeni materijali, izdanje 2020, NAUČNI SKUPOVI LII, Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 43
 45. Ograničenja i izazovi u biljnoj proizvodnji, izdanje 2020, MONOGRAFIJE XLII, Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 43
 46. Svjetski dan šuma , izdanje 2021, NAUČNI SKUPOVI LIII, Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 44
 47. Savremeni materijali , izdanje 2021, NAUČNI SKUPOVI LIV, Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 45

Časopisi: 

 1. Contemporary Materials I-1 Vol. 1 No. 1 (2010) Contemporary Materials I-1
 2. Contemporary Materials I-2 Vol. 1 No. 2 (2010) Contemporary Materials I-2
 3. Contemporary Materials II-1 Vol. 2 No. 1 (2011) Contemporary Materials II-1
 4. Contemporary Materials II-2 Vol. 2 No. 2 (2011) Contemporary Materials II-2
 5. Contemporary Materials III-1 Vol. 3 No. 1 (2012) Contemporary Materials III-1
 6. Contemporary Materials III-2 Vol. 3 No. 2 (2012) Contemporary Materials III-2
 7. Contemporary Materials IV-1 Vol. 4 No. 1 (2013) Contemporary Materials IV-1
 8. Contemporary Materials IV-2 Vol. 4 No. 2 (2013) Contemporary Materials IV-2
 9. Contemporary Materials V-1 Vol. 5 No. 1 (2014) Contemporary Materials V-1
 10. Contemporary Materials V-2 Vol. 5 No. 2 (2014) Contemporary Materials V-2
 11. Contemporary Materials VI-1Vol. 6 No. 1 (2015) Contemporary Materials VI-1
 12. Contemporary Materials VI-2 Vol. 6 No. 2 (2015) Contemporary Materials VI-2
 13. Contemporary Materials VII-1Vol. 7 No. 1 (2016) Contemporary Materials VII-1
 14. Contemporary Materials VII-2 Vol. 7 No. 2 (2016) Contemporary Materials VII-2
 15. Contemporary Materials VIII-1Vol. 8 No. 1 (2017) Contemporary Materials VIII-1
 16. Contemporary Materials VIII-2 Vol. 8 No. 2 (2017) Contemporary Materials VIII-2
 17. Contemporary Materials IX-1 Vol. 9 No. 1 (2018) Contemporary Materials IX-1
 18. Contemporary Materials IX−2 Vol. 9 No. 2 (2018) Contemporary Materials IX-1
 19. Contemporary Materials X−1 Vol. 10 No. 1 (2019) Contemporary Materials X−1
 20. Contemporary Materials X−2 Vol. 10 No. 2 (2019) Contemporary Materials X−2
 21. Contemporary Materials XI‒1 Vol. 11 No. 1 (2020) Contemporary Materials XI‒1
 22. Contemporary Materials XI‒2 Vol. 11 No. 2 (2020) Contemporary Materials XI‒2
 23. Contemporary Materials XII‒1 Vol. 12 No. 1 (2021) Contemporary Materials XII‒1
 24. Contemporary Materials XII‒2 Vol. 12 No. 2 (2021) Contemporary Materials XII‒2
 25. Contemporary Materials XIII‒1 Vol. 13 No. 1 (2022) Contemporary Materials XIII‒1
 26. Contemporary Materials XIII‒2 Vol. 13 No. 2 (2022) Contemporary Materials XIII‒2
 27. Contemporary Materials XIV‒1 Vol. 14 No. 1 (2023) Contemporary Materials XIV‒1

 Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab