Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Odbor za istorijske nauke


Članovi odbora:
 

  • Akademik Nikola B. Popović, predsjednik;
  • Doc. dr Draga Mastilović, zamjenik;
  • Prof. dr Dušan Berić, dopisni član ANURS-a;
  • Prof. dr Đorđe Mikić;
  • Prof. dr Dragiša Vasić;
  • Prof. dr Ljiljana Ševo;
  • Doc. dr Goran Latinović;
  • Mr Željko Vujadinović i
  • Dragan Davidović.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab