Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Odbor za životnu sredinu, prostorno planiranje i održivi razvoj


Odbor sačinjavaju:

  1. Akademik Vaskrsija Janjić,predsjednik;
  2. Prof. dr Esad Jakupović, dopisni član ANURS-a, zamjenik predsjednika;
  3. Prof. dr Rajko Gnjato;
  4. Prof. dr Nada Šumatić;
  5. Prof. dr Goran Trbić;
  6. Prof. dr Ljiljana Vukić;
  7. Doc. dr Biljana Kukavica;
  8. Doc. dr Davorin Bajić;
  9. Prof. dr Brankica Milojević;
  10. Doc. dr Siniša Mitrić.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab