Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Izdanja odjeljenja društvenih nauka


 1. Spomenica – Osnivačka Skupština Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.- Jahorina 11. 10. 1966. godine. Bez serijskog broja.
 2. Srpski duhovni prostor  izdanje  1999. god.  NAUČNI SKUPOVI  Knj.I. Odjeljenje društvenih nauka  Knj. 1.
 3. Podjela nadležnosti između institucija  BiH i entiteta  izdanje  2000. god.  NAUČNI SKUPOVI  Knj. III.  Odjeljenje društvenih nauka  Knj. 2.         
 4. Dušanov Zakonik  izdanje  2000. god.  NAUČNI SKUPOVI  Knj. IV   Odjeljenje društvenih nauka Knj. 3.
 5. Kalajev režim  izdanje 2001. god.  MONOGRAFIJE  Knj. I. Odjeljenje društvenih nauka Knj. 4.
 6. Prosvjeta  izdanje  2001. god.   MONOGRAFIJE  Knj. II. Odjeljenje društvei nauka  Knj.  5.
 7. Dokumenta o genocidu  izdanje  2001. god.  DOKUMENTA Knj. I. Odjeljenje društvenih nauka   Knj.  6.
 8. Zemlja Pavlovića  izdanje  2003. god.    NAUČNI SKUPOVI Knj.  V. Odjeljenje društvenih nauka  Knj.  7.
 9. Srpska revolucija 1804-1815  izdanje  2004. god. NAUČNI SKUPOVI  Knj. VI.    Odjeljenje društvenih naka Knj.  8.
 10. Metodologija  naučnog rada   izdanje  2004. god.  MONOGRAFIJE Knj III.  Odjeljenje društvenih nauka  Knj. 9.
 11. Islamizacija na Balkanskom poluostrvu / autor Milan Vasić  izdanje 2005. god.  RADOVI  Knjiga  I. Odjeljenje društvenih nauka Knjiga  10.
 12. Martolosi u jugoslovenskim zemljama pod turskom vlašću / autor Milan Vasić  izdanje  2000. god.  MONOGRAFIJE Knjiga   IV  Odjeljenje društvenih nauka Knjiga  11.
 13. Naselja na balkanskom poluostrvu od XVI-XVIII vijeka / autor Milan Vasić  izdanje 2005. god.  RADOVI  Knjiga  II. Odjeljenje društvenih nauka  Knjiga   12.
 14. Jugoslovenske zemlje pod turskom vlašću(do kraja XVIII    vijeka) / autori Branislav Đurđev ; Milan Vasić  izdanje  2005. god. MONOGRAFIJE Knjiga   V. Odjeljenje društvenih nauka Knjiga  13.
 15. Spomenica Milana Vasića  izdanje   2005. god. SPOMENICA Knjiga II. Odjeljenje društvenih nauka Knjiga  14.
 16. Republika Srpska – deset godina  Dejtonskog mirovnog  sporazuma   izdanje   2005. god.  NAUČNI SKUPOVI  Knjiga VIII. Odjeljenje društvenih nauka Knjiga  15.
 17. The Republic of Srpska-tenth years of the Dayton peace agreement   izdanje 2005. god. NAUČNI SKUPOVI Knjiga VIII. Odjeljenje društvenih nauka Knjiga 15.
 18. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske = Academy of sciences and arts of the Republic of Srpska. 
 19. Spomenica Petra Mandića   izdanje 2006. god. SPOMENICA Knjiga III Odjeljenje društvenih nauka Knjiga 16.
 20. Spomenica akademika Rajka Kuzmanovića izdanje 2006. god. SPOMENICA Knjiga V.Odeljenje društvenih nauka Knjiga 17.
 21. Republika Srpska – 15 godina postojanja i razvoja izdanje 2007. god NAUČNI SKUPOVI  Knjiga XII. Odjeljenje društvenih nauka Knjiga  18. 
 22. Savez zemljoradnika (Zemljoradnička stranka 1919-1941)  izdanje 2008 god. MONOGRAFIJE Knjiga VI.Odjeljenje društvenih nauka Knjiga 19.
 23. Dnevnik 1971-1972 / Rodoljub Čolaković izdanje 2008.god DNEVNICI Knjiga I. Odjeljenje društvenih nauka Knjiga 20.
 24. Aneksija Bosne i Hercegovine povodom stote godišnjice izdanje 2008. god. NAUČNI SKUPOVI  Knjiga XVI.Odjeljenje društvenih nauka Knjiga 21.
 25. Novi eseji o ustavnosti i državnosti / autor Rajko Kuzmanović izdanje 2009. god. MONOGRAFIJE Knjiga X. Odjeljenje društvenih nauka Knjiga 22.
 26. New essays an constitutionality and statehood  / Rajko Kuymanović izdanje 2011.god. MONOGRAPHS Knjiga X. Odjeljenje društvenih nauka Knjiga 22.
 27. Presuda evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci izdanje 2010. god. MONOGRAFIJE Knjiga XII. Odeljenje društvenih nauka Knjiga 23.
 28. Spomenica akademiku Gaši Mijanoviću  izdanje 2011. god. SPOMENICA Knjiga IX. Odjeljenje društvenih nauka Knj. 24
 29. Godine uspješnog rada i stvaranja izdanje 2011. god.  MONOGRAFIJA Knj. XV.Odeljenje društvenih nauka Knj. 25.
 30.  Spomenica akademika Zdravka Antonića , izdanje 2012. god. SPOMENICA Knj. X.Odjeljenje društvenih nauka Knj. 26.
 31.  Dvadeset godina Republike Srpske, izdanje 2012. god NAUČNI SKUPOVI Knj. XXIII. Odjeljenje društvenih nauka Knj. 27.
 32.  AKADEMIJA nauka i umjetnosti Republike Srpske = Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpska / glavni urednik Rajko Kuzmanović, izdanje 2011.
 33.  AKADEMIJA nauka i umjetnosti Republike Srpske = Academy od Sciences and Arts of the Republic of Srpska / glavni urednik Rajko Kuzmanović, izdanje 2013.
 34.  Dejtonski mirovni sporazum kao pravni i politički osnov razvoja Republike Srpske izdanje 2012. NAUČNI SKUPOVI Knj. XXVI. Odjeljenje društvenih nauka  Knj. 28.
 35.  Pretpostavke i mogućnosti unapređenja konkurentnosti privrede Republike Srpske izdanje 2013. NAUČNI SKUPOVI Knj. XXVII. Odjeljenje društvenih nauka Knj. 29.
 36.  Pjesmo moja roditelja moga / autor Milorad Kenjalović, izdanje 2014. MONOGRAFIJE Knj. XXII. Odjeljenje društvenih nauka Knj. 30.
 37.  Ustavnopravne teme / autor Rajko Kuzmanović, izdanje 2014. MONOGRAFIJE Knj. XXIV. Odjeljenje društvenih nauka Knj. 31.
 38.  Prvi svjetski rat – uzroci i posljedice izdanje 2014. NAUČNI SKUPOVI Knj. XXIX. Odjeljenje društvenih nauka Knj. 32. 
 39.  Kulturno-istorijski kompleks Detlak izdanje 2014. NAUČNI SKUPOVI Knj. XXX. Odjeljenje društvenih nauka Knj. 33.
 40.  Zbornik radova u čast akademiku Desanki Kovačević Kojić izdanje 2015. ZBORNICI I MONOGRAFIJE Knj. X. Odjeljenje društvenih nauka Knj. 34.
 41. Dejtonski mirovni sporazum – Dvadeset godina poslije izdanje 2016. ZBORNIK RADOVA Knj. XI. Odjeljenje društvenih nauka Knj. 35.
 42. Besjede – Prilog afirmaciji nauke i umjetnosti izdanje 2016. MONOGRAFIJE Knj. XXX. Odjeljenje društvenih nauka Knj. 36.
 43. Dvadesetpet godina narodne skupštine Republike Srpske izdanje 2017. NAUČNI SKUPOVI Knj. XLI. Odjeljenje društvenih nauka Knj. 37.
 44. Arbitraža za oblast Brčko – Spor ili farsa stoljeća izdanje 2018. MONOGRAFIJE XXXVII. Odjeljenje društvenih nauka Knj. 38.
 45. Dvadeset pet godina Republike Srpske – Specijalne paralelne veze izdanje 2018. NAUČNI SKUPOVI XLIII. Odjeljenje društvenih nauka Knj. 39.
 46. Srpska filozofija ili filozofija kod Srba izdanje 2018. NAUČNI SKUPOVI XLIV. Odjeljenje društvenih nauka Knj. 40.
 47. Visoko obrazovanje – Putevi i stranputice izdanje 2018. NAUČNI SKUPOVI XLV. Odjeljenje društvenih nauka Knj. 41.
 48. Razvoj malih zemalja u uslovima globalizacije, izdanje 2019 NAUČNI SKUPOVI XLVII. Odjeljenje društvenih nauka Knj. 42
 49. Kraći filozofski i politički spisi, izdanje 2019 MONOGRAFIJE XXXVIII, Odjeljenje društvenih nauka Knj. 43
 50. Nastava istorije u Republici Srpskoj - Stanje i perspektive, izdanje 2019, NAUČNI SKUPOVI XLIX, Odjeljenje društvenih nauka Knj. 44
 51. Humanističko vaspitanje i informacione tehnologije, izdanje 2019, NAUČNI SKUPOVI L, Odjeljenje društvenih nauka Knj. 45
 52. Kraj Prvog svjetskog rata i nastanak jugoslovenske države, izdanje2020, NAUČNI SKUPOVI LI, Odjeljenje društvenih nauka Knj. 46
 53. Dejtonski mirovni sporazum 25 godina kasnije, izdanje 2020, NAUČNI SKUPOVI LV, Odjeljenje društvenih nauka Knj. 47
 54. Spomenica akademiku Đuri Tošiću, izdanje 2021, SPOMENICA XV, Odjeljenje društvenih nauka Knj. 48
 55. Etička misao njemačke klasične filozofije / autor Aleksa Buha, izdanje 2021, MONOGRAFIJE  XLV, Odjeljenje društvenih nauka Knj. 49
 56. Dayton peace agreement Twenty-five years later, izdanje 2022, NAUČNI SKUPOVI LVI, Odjeljenje društvenih nauka Knj. 50
 57. Bivliografija Rajka Kuzmanovića, izdanje 2022, BIBLIOGRAFIJE II, Odjeljenje društvenih nauka Knj. 51
 58. Arbitraža za oblast brčko – Spor ili farsa stoljeća – Drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje, izdanje 2023, MONOGRAFIJE L, Odjeljenje društvenih nauka Knj. 52Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab