Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Odbor za geonauke


Odbor sačinjavaju:

  1. Akademik Neđo Đurić, predsjednik;
  2. Akademik Aleksandar Grubić, zamjenik predsjednika;
  3. Akademik Vladica Cvetković, dopisni član SANU;
  4. Prof. dr Ranko Cvijić;
  5. Akademik Slobodan Vujić;
  6. Prof. dr Vladimir Malbašić;
  7. Prof. dr Aleksej Milošević;
  8. Doc. dr Boško Vuković
  9. Doc. dr Aleksandar Golijanin.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab