Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Odbor za pravne nauke


Članovi odbora:

Akademik Snežana Savić, predsjednik;
Akademik Vitomir Popović, zamjenik;
Akademik Rajko Kuzmanović;
Akademik Mirko Vasiljević;
Prof. dr Marko Rajčević;
Prof. dr Željko Mirjanić;
Prof. dr Milan Tomić;
Prof. dr Nikola Mojović;
Prof. dr Miloš Babić;
Mr Igor Davidović.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab