Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Odbori i komisije akademije


Formirano je sedam odbora i jedna komisija Akademije:

−    Odbor za biblioteku i dokumentaciju;
−    Odbor za izdavačku djelatnost;
−    Odbor za koordinaciju naučne djelatnosti;
−    Odbor za međunarodnu saradnju;
−    Odbor za obrazovanje; 
−    Odbor za selo;
−    Finansijski odbor Akademije;
−    Komisija za programsku djelatnost Galerije ANURS-a;
−    Komisija za zadužbine

 

ODBOR ZA BIBLIOTEKU I DOKUMENTACIJU 

 1. Akademik Milivoje Unković, predsjednik;
 2. Akademik Snežana Savić;
 3. Akademik Vojislav Maksimović;
 4. Akademik Gojko Đogo;
 5. Prof. dr  Ranko Popović, dopisni član ANURS-a;
 6. Ljiljana Petrović Zečić, profesor.

ODBOR ZA IZDAVAČKU DJELATNOST 

 1. Akademik Drago Branković, predsjednik;
 2. Akademik Rajko Kuzmanović,
 3. Akademik Dragoljub Mirjanić;
 4. Akademik Slobodan Remetić;
 5. Akademik Branko Škundrić;
 6. Akademik Branko Letić;
 7. Akademik Milivoje Unković i
 8. Akademik Esad Jakupović

ODBOR ZA KOORDINACIJU NAUČNE DJELATNOSTI 

 1. Akademik Dragoljub Mirjanić, predsjednik;
 2. Akademik Drago Branković;
 3. Akademik Zoran Mitrović;
 4. Akademik Slobodan Remetić;
 5. Akademik Vitomir Popović
 6. Akademik Novo Pržulj i
 7. Akademik Duško Vulić;

ODBOR ZA MEĐUNARODNU SARADNjU 

 1. Akademik Rajko Kuzmanović, predsjednik;
 2. Akademik Dragoljub Mirjanić;
 3. Akademik Drago Branković;
 4. Akademik Gojko Đogo;
 5. Akademik Snežana Savić;
 6. Akademik Branko Letić i
 7. Akademik Rajko Tomaš.

ODBOR ZA VISOKO OBRAZOVANjE 

 1. Akademik Dragoljub Mirjanić, predsjednik; 
 2. Akademik Rajko Kuzmanović;  
 3. Akademik Drago Branković;
 4. Akademik Slobodan Remetić;
 5. Akademik Marko Vuković;
 6. Prof. dr  Ranko Popović, dopisni član ANURS-a;
 7. Akademik Esad Jakupović;
 8. Prof. dr Radoslav Gajanin;
 9. Prof. dr Milan Kulić;
 10. Prof. dr Zorica Drljača i
 11. Dr Biljana Vojvodić.

ODBOR ZA SELO

 1. Akademik Novo Pržulj, predsjednik;
 2. Akademik Vitomir Popović;
 3. Prof. dr Boris Pašalić;
 4. Prof. dr Zlatan Kovačević;
 5. Prof. dr Jovo Stojčić;
 6. Prof. dr Zoran Govedar, dopisni član ANURS-a;
 7. Doc. dr Gordana Rokvić;
 8. Dr Dragan Mandić;
 9. Spomenka Đurđević;
 10. Nebojša Kuštrinović;

FINANSIJSKI ODBOR AKADEMIJE

 1. Akademik Drago Branković, predsjednik;
 2. Akademik Duško Vulić i
 3. Akademik Esad Jakupović.

KOMISIJA ZA PROGRAMSKU DJELATNOST GALERIJE ANURS-a

 1. Akademik Milivoje Unković, predsjednik;
 2. Prof. dr  Ranko Popović, dopisni član ANURS-a;
 3. Dragan Davidović i
 4. Mr Dunja Simić.

KOMISIJA ZA ZADUŽBINE

 1. Akademik Vitomir Popović, predsjednik;
 2. Akademik Mirko Šošić;
 3. Akademik Slobodan Remetić;
 4. Akademik Branko Škundić i 
 5. Akademik Drago Branković.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab