Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Odjeljenje društvenih nauka


Odjeljenje društvenih nauka ima dvadest četiri člana.

Redovni članovi u radnom sastavu:

 • Akademik Rajko Kuzmanović,
 • Akademik Aleksa Buha,
 • Akademik Snežana Savić,
 • Akademik Drago Branković,
 • Akademik Vitomir Popović,
 • Akademik Rajko Tomaš.

Dopisni članovi u radnom sastavu:

 • prof. dr Zoran Arsović, dopisni član ANURS-a

Redovni članovi izvan radnog sastava:

 • Akademik Nikola Popović.

Dopisni članovi izvan radnog sastava:

 

Inostrani članovi:

 • Akademik Mirko Vasiljević,
 • Akademik Haim Hil Aluha,
 • Akademik Igor Trunov
 • Akadrmik Vlado Kambovski,
 • Akademik Nenad Vunjak,
 • Akademik Radovan Vukadinović,
 • Akademik Elena Guskova,
 • Akademik Predrag Puzović,
 • Akademik Slavenko Terzić
 • Akademik Zoran Lakić,
 • Akademik Miodrag Orlić,
 • Akademik Miodrag Simeunović,
 • Akademik Ilija Marić,
 • Akademik Kolobov Oleg Alekseevič, 
 • Akademik Josip Muselimović i
 • Akademik Miroslav Jovanović.

Sekretar Odjeljenja je akademik Snežana Savić, a zamjenik sekretara akademik Vitomir Popović.


Pri Odjeljenju društvenih nauka formirana su četiri odbora:


Publikacije Odjeljenja društvenih naukaCopyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab