Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Odjeljenje književnosti i umjetnosti


Odjeljenje književnosti i umjetnosti ima petnaest članova.

Redovni članovi u radnom sastavu:

 • Akademik Vojislav Maksimović,
 • Akademik Gojko Đogo,
 • Akademik Slobodan Remetić,
 • Akademik Branko Letić i 
 • Akademik Milivoje Unković.

Dopisni članovi u radnom sastavu:

 • Prof. dr Ranko Popović, dopisni član ANURS-a

Redovni članovi izvan radnog sastava:

 • Akademik Staniša Tutnjević.

Dopisni članovi izvan radnog sastava:

 • Prof. dr Sreto Tanasić, dopisni član ANURS-a

Inostrani članovi:

 • Akademik Peter Handke
 • Akademik Emir Kusturica,
 • Akademik Marko Mušič,
 • Akademik Nikola Cekić,
 • Akademij Darko Tanacković
 • Akademik Mihajlo Vukas i 
 • Akademik Dragan Stanić.

Sekretar Odjeljenja je akademik Branko Letić, a zamjenik sekretara dopisni član Ranko Popović. 

Pri Odjeljenju književnosti i umjetnosti formirana su tri odbora:

Izdanja odjeljenja za književnost i umjetnostCopyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab