Чланови


Драго Бранковић


Драго Бранковић

Академик ДРАГО БРАНКОВИЋ, професор Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, у пензији, рођен 6. маја 1945, Јошавка, Челинац.

Ужа научна област – савремени токови у педагогији, домети дидактичких теорија.

За дописног члана АНУРС-а у радном саставу изабран је 5. септембра 2008, а за редовног члана 21. децембра 2012.

Генерални секретар АНУРС-а од 22. септембра 2021.

Биографија

Библиографија

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб