Чланови


Илија Нејков Немингенчев


Илија Нејков Немингенчев

Академик ILYA NEJKOV NEMIGENCHEV,  Технички Универзитет у Габрову, Бугарска, инострани члан од 05.09.2008. (ужа научна област електронска схемотехника, комуникационе трансформаторске конструкције).

Биографија

Библиографија

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб