Tермински план (динамика) изборног процеса за избор нових чланова АНУРС-а

05.04.2018.


Предсједништво АНУРС-а је на својој IV сједници, одржаној 14. марта 2018. године, усвојило опште и посебне критеријуме за избор нових чланова  АНУРС, као и термински план изборног процеса нових чланова АНУРС-а.
Активности ће се одвијати према сљедећем редослиједу:
 • Расписивање Конкурса за избор нових чланова, и приједлози за избор кандидата, од 1. до 30. септембра 2018. године. У томе периоду морају стићи приједлози за избор нових чланова.
 • Сједнице одјељења од 10. до 30. септембра 2018, (у конкурсном року), на којима ће се предлагати кандидати за нове чланове.
 • Изборна комисија прегледа пријаве и утврђује да ли су у складу са критеријима и конкурсом, у времену од 1. до 5. октобра 2018. год.
 • Од 05. до 10. октобра 2018. одржаће се сједнице одјељења и именовати комисије за писање реферата.
 • Рјешења о именовању комисија, са материјалима и критеријумима за избор достављају се члановима комисије, од 10. до 20. октобра 2018. Комисије су дужне да доставе реферате у року од најдуже 30 дана, тј. до 20. новембра 2018. године.
 • Сједнице одјељења од 20. до 25. новембра 2018, на којима се одлучује тајним гласањем о приједлогу кандидата.
 • Проширена сједница Предсједништва од 25. до 30. новембра 2018, на којој се разматра да ли су испоштовани критерији и Конкурс о адекватној заступљености учешћа нових кандидата по одјељењима и струкама.
 • Предсједништво АНУРС-а обавјештава јавност о коначним приједлозима за избор нових чланова, 30. новембра 2018.
 • Приговори и примједбе на реферате могу се достављати од 30. новембра до 7. децембра 2018. 
 • Предсједништво заузима став о приговорима и доставља их Скупштини на одлучивање од 5. до 10. децембра 2018.
 • Изборна скупштина Академије одржаће се 17. децембра 2018. године.
Сви термини су усклађени са Статутом Академије. Носиоци предвиђених радњи и послова дужни су се придржавати овог плана.
 
Критеријуми и упутства за избор кандидата за чланове АНУРС-а
Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб