НАУЧНИ СКУП ``САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 2009``

29.04.2009.


Научни скуп ``Савремени материјали 2009`` одржаће се у организацији Академије наука и умјетности Републике Српске 3. и 4. јула 2009. године у велкој сали Банског двора у Бањој Луци.

            На скупу ће бити презентованa  најновија открића из свих области у којима се примјењују савремени материјали, те могућност њихове примјене у науци, технологији и индустрији.

           
На пленарној сједници реферате под сљедећим насловима ће изложити: 

·      

  • М. Дамњановић, Т. Вуковић, И. Милошевић 

Дифракција са нанотуба                      

  • С. Пејовник

Наноструктурне електроде за литијум-јонске акумулаторе

  • Ђ. Коруга

Карактеризација парамагнетних и дијамагнетних особина материје помоћу  наносонди и магнетног протонометра

  • С. Милоњић

Стабилна колоидна дисперзија (сол) силицијумдиоксида. Синтеза, особине и  примена.

  • С. Кобе

Ti-Zn-Ni квазикристални материјали за складиштење водоника

  • М. Златановић

Материјали и технологије за трансмисиони систем ветротурбина

  • Ј.  Мирковић
                    Вортексна стања у Bi2Sr2CaCu2O8+d суперпроводницима и THz                                         електромагнетни     таласи
  • Н. Игњатовић, Д.Ускоковић

Наночестични композитни биоматеријали биоресорбилни полимер – калцијум   фосфат у инжињерству коштаног ткива

                 

ПРОГРАМ РАДА НАУЧНОГ СКУПА

Позив за учешће

Пријава учешћа на скупу

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб