КЊИЖЕВНА ТРИБИНА ПОВОДОМ ДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ СМРТИ АКАДЕМИКА БРАНКА МИЛАНОВИЋА (1930–2011)

29.11.2021.Одјељење књижевности и умјетности Академије наука и умјетности Републике Српске организује Књижевну трибину поводом десетогодишњице смрти академика Бранка Милановића (1930–2011).
 
Академик Бранко Милановић рођен је 25. априла 1930. године у Бањој Луци, а преминуо је 16. јануара 2011. године у Бањој Луци.
 
Сту­дије историје југословенских књижевности и срп­ско­хр­ват­ског језика завршио је 1956. на Филозоф­ском фа­­­­култету у Загребу, гдје је 1962. године док­то­ри­рао. Године 1960. иза­бран на за аси­стен­та на Филозофском факул­тету у Сарајеву, гдје је провео више од три деце­није. На овом фа­кул­­тету биран је у звање доцента 1963, ванредног професора 1968. и редов­ног 1973. године.
 
Из Сарајева је избјегао 1992. и отишао у Нови Сад, гдје је 1993–1995. го­дине пре­да­вао на Филозофском факултету. Један је од иницијатора осни­вања Фило­зофског факултета у Бањој Луци. По осни­вању овог факултета (1995), прешао је у Бању Луку и руководио Одсјеком за српски језик и књижевност (до 1999).
 
За дописног члана Академије наука и умјетности Републике Српске иза­бран је 27. јуна 1997, а за редовног 6. де­цем­бра 2008. године. Био је секретар Од­јељења књижевности и умјет­ности (2000–2004).
 
Књижевна трибина биће одржана 29. новембра 2021. године са почетком у 18.00 часова у Великој сали АНУРС-а, а о академику Бранку Милановићу говориће: академик Бранко Летић, проф. др Ранко Поповић, дописни члан АНУРС-а и проф. др Душко Певуља.
Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб