РЕДОВНА И ИЗБОРНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АНУРС-а

21.12.2021.


Редовна и Изборна сједница Скупштине Академије наука и умјетности Републике Српске одржаће се 22. децембра 2021. године.

Почетак рада Редовне сједнице биће у 11.00 часова, а Изборне у 12.00 часова. На Редовној сједници Скупштине биће одржана бесједа предсједника АНУРС-а, академика Рајка Кузмановића, усвојен записник са претходне сједнице, усвојен програм рада и Буџет Академије за 2022. Годину, те сагласност на Одлуку о Измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Служби АНУРС-а.

На Изборној сједници Скупштине биће поднесен извјештај о спроведеној процедури за избор чланова Акадeмије и потпредсједника, те тајним гласањем спроведени избори за потпредсједника, редовне и дописне чланове у радном саставу. Скупштина ће акламацијом потврдити избор нових иностраних чланова.

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб