ПРЕМИНУО АКАДЕМИК РАЈКО ПЕТРОВ НОГО

28.11.2022.Академик Рајко Петров Ного, познати српски есејиста, књижевник, пјесник и критичар преминуо је јутрос, 28. новембра 2022. године у Београду у 77. години живота.

Академик Рајко Петров Ного рођен је 13. маја 1945. у селу Борија, Калиновик. Учитељску школу завршио је у Сарајеву, а студије југо­сло­вен­ске књижевности на Филозофском факултету, та­ко­ђе у Сарајеву. Постдипломске студије похађао је у Београду, где је, 1977. године, одбранио ма­ги­­­­­­­­стар­­­ски рад Сонети и поеме Скендера Ку­ле­но­ви­ћа. Био је уредник часописа „Лица” (1967–1968), се­к­ре­­тар Удружења књижевника БиХ (1970–1972), уредник у издавачкој кући „Ве­се­лин Маслеша” (1972–1982). Од 1982. живи у Бео­гра­ду, гдје је до 2000. радио као уредник у изда­­вач­кој кући БИГЗ, а затим као пре­давач књи­жев­ности на Филозофском фа­кул­те­ту у Српском (Источном) Сарајеву (на Па­лама), за предмет Поезија и критика.

За дописног члана АНУРС-а изабран је 27. јуна 1997, а за редовног 21. јуна 2004. године. Био је члан првог сазива Сената Републике Српске од 1997, а поново је изабран 9. априла 2009. године.

Добитник је 23 награде, а објавио је преко 50 књига. О књижевном делу Рајка Петрова Нога од 2013. објављене су три књиге Бранка Стојановића и два зборника радова.

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб