Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Ljubomir Zuković


Ljubomir Zuković

Akademik LjUBOMIR ZUKOVIĆ, profesor Univerziteta u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, rođen 5. marta 1937. godine, Glibaći, Pljevlja. 

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske izabran je 27. juna 1997, a za redovnog 21. juna 2004. godine. Potpredsjednik je ove institucije od 2004. godine.

Predsjedava Odboru za književnost pri Akademijinom Odjeljenju književnosti i umjetnosti. Član je Uređivačkog odbora Enciklopedije Republike Srpske, Izvršnog odbora Uređivačkog odbora, Centralne redakcije i urednik Stručne redakcije za književnost.

Biografija

Izvod iz bibliografije

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab