Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Rade Mihaljčić


Rade Mihaljčić

Dr RADE MIHALjČIĆ (21. januar 1937, Srednja Jurkovica, Bosanska Gradiška). Osnovnu školu pohađao je u Sisku i Kotor Varošu, a gimnaziju u Banjoj Luci. Grupu za istoriju završio je 1960. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Po odsluženju vojnog roka 1962, izabran je za asistenta na Katedri za nacionalnu istoriju srednjeg veka. Tri godine kasnije odbranio je magistarski rad Selišta.Po završetku postdiplomskih studija proveo je trimjeseca na specijalizaciji u Francuskoj (Aix-en-Provence) kod profesora Žorža Dibija (Georges Duby), a sedam mjeseci školske 1966/1967. na Univerzitetu u Atini kao stipendista grčke vlade. Doktorsku disertaciju Kraj srpskog carstva odbranio je 1971. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, pred Komisijom u kojoj su bili Georgije Ostrogorski, Jadran Ferluga i Sima Ćirković. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu predavao je Nacionalnu istoriju srednjeg veka, od 1984. godine u zvanju redovnog profesora. Bio je šef Katedre za nacionalnu istoriju srednjeg veka. Srpsku i južnoslovensku istoriju srednjeg vijeka predaje na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, gdje je trenutno šef Odsjeka za istoriju i istoriju i latinski jezik.

Više njegovih radova objavljeno je u domaćim i stranim časopi-sima. Radovi su mu prevođeni na njemački, francuski, engleski i grčki, a udžbenici na mađarski, albanski, rumunski i slovački jezik. Učestvovao je na međunarodnim naučnim skupovima u Beogradu, Atini, Sofiji, Ankari, Rimu, Beču, a po pozivu predavao je u Atini i Moskvi. Jedan je od autora Istorije srpskog naroda, u izdanju Srpske književne zadruge. Ogledao se kao pisac udžbenika i priručnika za osnovnu i srednješkole. Sarađuje sa Zavodom za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva u Beogradu i Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva u Srpskom Sarajevu. Zajedno sa akademikom Simom Ćirkovićem priredio je Enciklopediju srpske istoriografije Leksikon srpskog srednjeg veka. Napisao je preko 300 enciklopedijskih jedinki zaEnciklopediju Jugoslavije, Lexikon des Mittelalters, Enciklo-pediju srpske istoriografije Leksikon srpskog srednjeg veka. Bio je redaktor i odgovorni urednik više posebnih izdanja. Priredio je Spomenicu Filozofskog fakulteta u Beogradu (1998) i Spomenicu Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci (2004). Od 1976. do 2000. godine uređivao je Istorijski glasnik, organ Saveza društava istoričaraSrbije. Osnivač je i odgovorni urednik Starog srpskog arhiva. Za knjigu Junaci kosovske legende dobio je Oktobarsku nagradu grada Beograda i Književnu nagradu BIGZ-a. Dobitnik je nagrade Fondacije Karić za naučnoistraživački rad. NagraduVladimir Ćorović za životno djelo dobio je 2003. godine. Redovni je član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, a bio je sekretar Odjeljenja društvenih nauka. Po pozivu je član Udruženja književnika Srbije.

Dr RADE MIHALjČIĆ (21. januar 1937, Srednja Jurkovica, Bosanska Gradiška). Osnovnu školu pohađao je u Sisku i Kotor Varošu, a gimnaziju u Banjoj Luci. Grupu za istoriju završio je 1960. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Po odsluženju vojnog roka 1962, izabran je za asistenta na Katedri za nacionalnu istoriju srednjeg veka. Tri godine kasnije odbranio je magistarski rad Selišta.Po završetku postdiplomskih studija proveo je trimjeseca na specijalizaciji u Francuskoj (Aix-en-Provence) kod profesora Žorža Dibija (Georges Duby), a sedam mjeseci školske 1966/1967. na Univerzitetu u Atini kao stipendista grčke vlade. Doktorsku disertaciju Kraj srpskog carstva odbranio je 1971. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, pred Komisijom u kojoj su bili Georgije Ostrogorski, Jadran Ferluga i Sima Ćirković. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu predavao je Nacionalnu istoriju srednjeg veka, od 1984. godine u zvanju redovnog profesora. Bio je šef Katedre za nacionalnu istoriju srednjeg veka. Srpsku i južnoslovensku istoriju srednjeg vijeka predaje na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, gdje je trenutno šef Odsjeka za istoriju i istoriju i latinski jezik.

Više njegovih radova objavljeno je u domaćim i stranim časopi-sima. Radovi su mu prevođeni na njemački, francuski, engleski i grčki, a udžbenici na mađarski, albanski, rumunski i slovački jezik. Učestvovao je na međunarodnim naučnim skupovima u Beogradu, Atini, Sofiji, Ankari, Rimu, Beču, a po pozivu predavao je u Atini i Moskvi. Jedan je od autora Istorije srpskog naroda, u izdanju Srpske književne zadruge. Ogledao se kao pisac udžbenika i priručnika za osnovnu i srednješkole. Sarađuje sa Zavodom za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva u Beogradu i Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva u Srpskom Sarajevu. Zajedno sa akademikom Simom Ćirkovićem priredio je Enciklopediju srpske istoriografije Leksikon srpskog srednjeg veka. Napisao je preko 300 enciklopedijskih jedinki zaEnciklopediju Jugoslavije, Lexikon des Mittelalters, Enciklo-pediju srpske istoriografije Leksikon srpskog srednjeg veka. Bio je redaktor i odgovorni urednik više posebnih izdanja. Priredio je Spomenicu Filozofskog fakulteta u Beogradu (1998) i Spomenicu Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci (2004). Od 1976. do 2000. godine uređivao je Istorijski glasnik, organ Saveza društava istoričaraSrbije. Osnivač je i odgovorni urednik Starog srpskog arhiva. Za knjigu Junaci kosovske legende dobio je Oktobarsku nagradu grada Beograda i Književnu nagradu BIGZ-a. Dobitnik je nagrade Fondacije Karić za naučnoistraživački rad. NagraduVladimir Ćorović za životno djelo dobio je 2003. godine. Redovni je član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, a bio je sekretar Odjeljenja društvenih nauka. Po pozivu je član Udruženja književnika Srbije.

Biografija i Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab