Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Rajko Petrov Nogo


Rajko Petrov Nogo

Akademik RAJKO PETROV NOGO, književnik, pjesnik i kritičar, predavač na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, u penziji, rođen 13. maja 1945, Borija, Kalinovik.

Za dopisnog člana ANURS-a izabran je 27. juna 1997, a za redovnog 21. juna 2004. 

Preminuo 28.novembra 2022. godine u Beogradu.

Biografija

Izvod iz bibliografije

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab