Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Drenka Šećerov - Zečević


Drenka Šećerov-Zečević

Akademik  DRENKA ŠEĆEROV-ZEČEVIĆ, anatom, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, u penziji, rođena 18. septembra 1933, Srpski Krstur. 

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Re­­publike Srpske iza­brana je 27. juna 1997, a za redovnog 21. juna 2004. godine.

Bila je zamjenik se­kretara Odjeljenja medicinskih nauka ANURS-a od osnivanja do 2004. godine i sekretar Odjeljenja od 2004. do 2016. godine.

Predsjednik je Od­bo­ra za kardiovaskularnu patologiju i Odbora za reproduktivno zdravlje i de­mo­gra­­fi­ju Odjeljenja medicinskih nauka ANURS-a.


Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab