Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Ljubiša Rakić


Ljubiša Rakić

Akademik LjUBIŠA RAKIĆ, profesor Univerziteta u Beogradu, u penziji, rođen 11. aprila 1931, Sarajevo.

Naučna oblast – neurološke nauke.

Za dopisnog član Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1974, a za redovnog 1983. godine. Dopisni je član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti od 1973, redovni član Akademije nauka i umetnosti Kosova od 1973, inostrani član Ruske akademije nauka od 1982, inostrani član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine od 1984. godine.

Za inostranog člana ANURS-a izabran je 9. decembra 2011. 

Preminuo u Beogradu 14.oktobra 2022. godine. 

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab