Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Dragan Danelišen


Dragan Danelišen

Akademik DRAGAN DANELIŠEN, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Panevropskog univerziteta „Apeiron”, u penziji, rođen 14. juna 1941, Banja Luka.

Uža naučna oblast – hirurgija i dječja hirurgija.

Za dopisnog člana ANURS-a izabran je 5. septembra 2008, a za redovnog 21. decembra 2012.

Preminuo 15. januara 2024. godine.

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab