Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Milorad Ekmečić


Milorad Ekmečić

Akademik MILORAD EKMEČIĆ, (4. oktobar 1928, Prebilovci, Čapljina – 29. avgust 2015, Beograd), profesor Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Beogradu, u penziji.

Dopisni član ANUBiH od 1973, a redovni od 1981; član SANU van radnog sastava od 1978, a preveden u radni sastav kao redovni član 1992; član Slovenske akademije u Moskvi od 1992; dopisni je član CANU od 1993.

Član ANURS-a izvan radnog sastava od 1996. godine.

Preminuo 29. avgusta 2015. godine u Veogradu.

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab