Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Menadžment Akademije


Akademijski menadžment sačinjava izabrani tim akademika, koji su od članova Akademije prepoznati kao sposobni i odani ljudi ciljevima i zadacima, naučnoj i civilizacijskoj misiji Akademije.

Predsjednik Akademije

je akademik Rajko Kuzmanović, rođen 1. decembra 1931. godine u Čelincu. Doktor je pravnih nauka i profesor Univerziteta u Banjoj Luci, u penziji. Uža naučna oblast - ustavno pravo i uporedni politički sistemi. Za dopisnog Člana ANURS-a izabran je 27. juna 1997, a za redovnog 21. juna 2004. Akademik Kuzmanović objavio je 25 (dvadeset pet) publikacija (knjiga) i više od 200 naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, zbornicima i drugim publikacijama. Član je ruske kneževske Međunarodne akademije humanističkih nauka i umjetnosti od 2001; Balkanske akademije nauka i kulture od 2006; Svjetske akademije umjetnosti i nauka od 2006; Evropske akademije nauka i umjetnosti od 2009; Ruske akademije prirodnih nauka od 2010; Kraljevske akademije za ekonomiju i finansije Španije od 2010, i Ukrajinske akademije za visoko obrazovanje od 2012. godine.

Potpredsjednici 

akademik Dragoljub Mirjanić, rođen 2. novembra 1954. u Romanovcima, Bosanska Gradiška. Doktor je prirodno-matematičkih nauka (fizika) i profesor Univerziteta u Banjoj Luci. Uža naučna oblast - fizika čvrstog stanja i nanomaterijali. Za dopisnog člana ANURS-a izabran je 27. juna 1997, a za redovnog 21. juna 2004. Član je Mreže akademija centralne i istočne Evrope od 1997, Balkanske akademije nauka i kulture od 2001, Rumunske akademije „Ekologica“ od 2002, Ukrajinske akademije za visoko obrazovanje od 2012, Evropske akademije nauka i umjetnosti od 2014, Član Balkanskog naučnog centra Ruske akademije prirodnih nauka od 2018. i član Srpske anademije nelinearnih nauka od 2023. godine. Akademik Mirjanić je objavio 363 naučna rada u domaćim i stranim časopisima, 30 monografije, 30 udžbenika iz fizike i biofizike i 22 stručna rada.

akademik Milivoje Unković, rođen 9. avgusta 1944. u Nevesinju. Slikar je i Skulptor. Za dopisnog člana ANURS-a u radnom sastavu izabran je 21. decembra 2012, a za redovnog člana 21. decembra 2018. 

Generalni sekretar

je akademik Drago Branković, rođen 6. maja 1945. U Jošavki, Čelinac. Profesor je Filozofskog Univerziteta u Banjoj Luci u penziji. Uža naučna oblast - savremeni tokovi u pedagogiji, dometi didaktičkih teorija. Za dopisnog člana ANURS-a u radnom sastavu izabran je 5. septembra 2008, a za redovnog 21. decembra 2012. .

Predsjedništvo sačinjavaju:

 • akademik Rajko Kuzmanović,
 • akademik Dragoljub Mirjanić,
 • akademik Milivoje Unković,
 • akademik Drago Branković,
 • akademik Snežana Savić,
 • akademik Branko Letić,
 • akademik Branko Škundrić,
 • akademik Dragan Danelišan i
 • akademik Mirko Šošić.

U rukovodstvu Akademije, od osnivanja do danas, bili su:

​1. predsjednici Akademije:

 • akademik Petar Mandić,
 • akademik Slavko Leovac,
 • akademik Veselin Perić,
 • akademik Milan Vasić i
 • akademik Rajko Kuzmanović

2.  potpredsjednici Akademije:

 • akademik Slavko Leovac,
 • akademik Veselin Perić,
 • akademik Boriša Starović,
 • akademik Rajko Kuzmanović,
 • akademik Ljubomir Zuković,
 • akademik Vaskrsija Janjić,
 • akademik Slobodan Remetić,
 • akademik Dragoljub Mirjanić i
 • akademik Milivoje Unković.

3.  generalni sekretari Akademije:

 • akademik Vojin Komadina
 • akademik Boriša Starović i
 • akademik Dragoljub Mirjanić i
 • akademik Drago Branković.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab