Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANjU 15. MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE „SAVREMENI MATERIJALI 2022“ I PROGRAM RADA

09.09.2022.


15. Međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ održaće se 9. septembra 2022. Godine u Velikoj sali Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci, sa početkom u 9.00 časova.

Na konferenciji će biti prezentovano 11 plenarnih predavanja i 70 poster prezentacije.

Autori koji nisu u mogućnosti lično učestvovati u radu poster sesije trebaju dostaviti svoje poster prezentacije u štampanom obliku na adresu Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, 78000 Banja Luka najkasnije do 8. septembra 2022. godine.

Molimo sve autore, koji to do sada nisu učinili, da pošalju svoje kompletne radove na adresu e-pošte: radovi@anurs.org

Radovi u cjelini će, kao i prethodnih godina, nakon recenziranja biti štampani u zborniku radova "Savremeni materijali" ili časopisu "Contemporary Materials".

PROGRAM RADA

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab