Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

ODRŽANA SJEDNICA IZVRŠNIH ODBORA SANU I ANURS

18.04.2019.


Sjednica izvršnih odbora SANU i ANURS održana je 18. aprila 2019. godine u Banjoj Luci u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.
 
Prema dugoročno utvrđenom planu aktivnosti, sjednice se održavaju svake godine, naizmjenično u Beogradu i Banjoj Luci. Tokom sastanka predsjednici SANU i ANURS, akademici Vladimir Kostić i Rajko Kuzmanović, sumirali su zajedničke aktivnosti dviju akademija iz 2018. godine, sa zaključkom da je u tom periodu bilo više od 20 poslova na kojima se radilo. Dogovoreno je da se posebno intenzivno radi na pitanjima od obostranog interesa, poput jezika i pisma, kulture i tradicije, te na drugim pitanjima popot demografskih, uključujući probleme sela, obnovljivih izvora energije i drugo. Predsjednik SANU akademik Kostić upoznao je članove Izvršnog odbora ANURS sa projektom digitalizacije, koji je realizovan u SANU te otvorio mogućnost da ANURS koristi postojeće kapacitete SANU za digitalizaciju do realizacije vlastitih centara za digitalizaciju. Predsjednik Kostić istakao je da će se SANU zalagati za otvaranje puta ANURS u članstvo međunarodnih asocijacija, posebno ALLEA, i u tom smislu ukazivati na nejasnoće koje ometaju prisustvo ANURS kao punopravne nacionalne članice u ovim asocijacijama.
 
Potpredsjednik SANU akademik Zoran Popović obrazložio je način funkcionisanja i finansiranja Fonda za naučnoistraživački rad SANU, te predložio moguća rješenja za ANURS koja bi unaprijedila njene naučnoistraživačke kapacitete.
Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab