Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

XII. međunarodna naučna konferencija “Savremeni materijali 2019“

02.09.2019.


12. međunarodna naučna konferencija “Savremeni materijali“, u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske,  održaće se 2. i 3. Septembra 2019. godine u prostorijama ANURS-a u Banjoj Luci.
 
Ukupan broj referata je 102, od čega je 13 plenarnih predavanja, devet usmenih prezentacija i 80 poster prezentacija. Ukupan broj naučnika i istraživača koji su radili na istraživanjima koja će biti predstavljena u okviru ovih radova jeste 242.
 
Broj stranih naučnika koji su učestvovali u pripremi referata je 119, a očekuje se aktivno učešće 12 naučnika iz inostranstva koji će predstaviti rezultate svojih istraživanja i to iz: Sjedinjenih Američkih Država, Ruske Federacije, Bugarske, Slovenije, Hong Konga, Indije, Italije, Makedonije, Katara, Turske, Hrvatske, Crne Gore, kao i učešće naučnika iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
 
Rad skupa odvijaće se u okviru plenarnih predavanja, usmenih prezentacija i poster sesija. Na skupu će biti predstavljena najnovija istraživanja i saznanja iz oblasti savremenih materijala, baziranim na multidisciplinarnim istraživanjima savremenih materijala, njihovoj primjeni u nauci, tehnologiji i industriji, medicini, biomedicini itd. To su npr. novi materijali, nanostrukturni materijali, materijali sa izmijenjenim osobinama, eko i ne-eko materijali, biomaterijali, materijali za ishranu i čuvanje namirnica, reciklirani materijali, materijali za obnovljive izvore energije i očuvanje životne sredine itd.
 
U okviru ovogodišnjeg skupa biće organizovan okrugli sto na temu „Uticaj radona i torona na zdravlje stanovništva“, na kome će biti predstavljena iskustva i rezultati istraživanja radona i torona u zemljama iz okruženja, kao i rezultati do kojih je Akademija došla u toku realizacije projekta „Određivanje koncentracije radona u opštinama i gradovima Re­pu­bli­ke Srpske“.
 
Održavanje skupa podržali su Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, UNESKO, Univerzitetski klinički centar Banja Luka, Komora doktora medicine Republike Srpske i firma EHE Banja Luka.
 
 
PROGRAM RADA
Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab