Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

OBAVJEŠTENjE O NAČINU ODRŽAVANjA 13. MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE "SAVREMENI MATERIJALI 2020"

27.08.2020.


Shodno trenutnoj epidemiloškoj situaciju koja vlada uslijed pandemije virusom korona, Konferencija ,,Savremeni Materijali 2020” od 10-11. septembra 2020, će se ove godine održati na sljedeći način:
  • Plenarna predavanja biće prezentovana na web sajtu www.savremenimaterijali.info u vidu power point prezentacije ili video predstavljanja rada,
  • Poster prezentacije biće takođe dostupne na istom sajtu sa kontakt email adresama autora kako bi se mogla ostvariti komunikacija između autora radova i Komisije za ocjenu poster prezentacija,
  • Knjiga apstrakata i Program rada biće dostupni na sajtu Konferencije.
  • Pristup svim prezentacijama biće omogućen duži vremenski period. 
Na ovakav vid rada odlučili smo se kako bismo omogućili učesnicima da predstave rezultate svojih istraživanja i upoznaju se sa radom i rezultatima istraživanja svojih kolega, nakon čega mogu ostvariti i lično komunikaciju putem e-mail adresa koja će biti naznačene.  Radovi u cjelini će, kao i prethodnih godina, nakon recenziranja biti štampani u zborniku radova "Savremeni materijali" ili časopisu "Contemporary Materials". 

 

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab