Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

OKRUGLI STO

15.04.2010.


            Odbor za pravne nauke Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske organizovao je 14. aprila 2010. godine orugli sto na temu „Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci – mogućnosti, pravci i načini izvršenja“. Skup je otvorio predsjednik Republike Srpske i predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske akademik Rajko Kuzmanović sa riječima „odlučili smo da o ovom pitanju progovori pravna struka i nauka“. Skupu su, pored članova Akademije i pravnih eksperata, prisustvovali i predstavnici izvršne, sudske i zakonodavne vlasti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i sudija Evropskog suda za ljudska prava doc. dr Ljiljana Mijović. Okruglim stolom predsjedavala je prof. dr Snežana Savić, dopisni član ANURS i zamjenik sekretara Odjeljenja društvenih nauka ANURS.

            Nakon uvodnog izlaganja doc. dr Ljiljane Mijović, sudije Evropskog suda za ljudska prava, svi učesnici aktivno su učestvovali u raspravi.

U vezi sa temom skupa zaljučeno je da:

  • presudu treba provesti,
  • ona ne iziskuje značajnije promjene Ustava, nego samo dva člana koja se odnose na Predsjedništvo i Vijeće naroda,
  • da sam Sud u obrazloženju presude konstatuje da nije potrebno naruštiti princip konstitutivnosti radi zaštite prava pripadnika ostalih nacionalnih zajednica.

 

            S tim u vezi, a u želji da pomogne što kvalitetnijem pristupu i rješavanju aktuelnih pitanja, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske štampaće izlaganja svih učesnika skupa u vidu zbornika. Zbornik će biti dostupan javnosti već u julu mjesecu 2010. godine.

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab