Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Simpozijum „Novine u prevenciji i tretmanu akutnog koronarnog sindroma

14.03.2024.


Odbor za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka ANURS-a, u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci, organizuje Simpozijum „Novine u prevenciji i tretmanu akutnog koronarnog sindroma, povodom 25 godina Programa prevencije kardiovaskularnih bolesti u Republici Srpskoj“. 
 
I pored velikog napretka nauke u prevenciji i tretmanu srčanog udara, ova bolest i dalje ostaje jedan od najčešćih uzroka smrti savremenog čovjeka, što predstavlja ne samo veliki zdravstveni, već i socijalno-ekonomski problem. Na globalnom nivou, ova bolest je, po uzroku smrtnosti, na prvom mjestu. Reperkusije ove bolesti na društvo su ogromne i srčani udar predstavlja jedan od najvećih medicinskih problema za društvo u cjelini. 
Svjedoci smo da nam je brzi napredak nauke i medicinske tehnologije omogućio daleko bolji i efikasniji tretman srčanog udara. Nova naučna saznanja u ovom području svakodnevno se pojavljuju. Količina znanja globalne naučne zajednice o srčanom udaru stalno se uvećava. 
Organizovanje naučnih simpozijuma značajno je za daljnju edukaciju i razmjenu mišljenja i iskustava. Cilj organizovanja ovog simpozijuma je da se podigne nivo znanja zdravstvenih radnika o prevenciji srčanog udara i o novinama u tretmanu srčanog udara, a povodom 25 godina Programa prevencije kardiovaskularnih bolesti u Republici Srpskoj. 
 
Simpozijum će biti održan 14. marta 2024, četvrtak, u Velikoj sali ANURS-a, sa početkom u 13.00 časova (registracija učesnika od 12.30). 
U okviru programa kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika simpozijum je akreditovan od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Vlade Republike Srpske.
 
PROGRAM RADA
Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab