Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Svjetski dan šuma 21.03.2024. godine ŠUME I INOVACIJE

20.03.2024.


Međunarodni dan šuma obilježava se svake godine 21. marta kako bi se podigla svijest o značaju šuma i njihovom doprinosu održivom razvoju i hitnoj potrebi da se one zaštite. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Odbor za biotehničke nauke obilježiće svjetski dan šuma 21.03.2024. godine održavanjem naučne tribine posvećene temi „Šume i inovacije“.  Ova tema je od strane svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu (Food and Agriculture Organization, FAO) ove godine određena sa ciljem promocije šuma i potrebe za primjenom tehnoloških inovacija za njihovu zaštitu i unapređenje upravljanja.
 
Šume igraju ključnu ulogu u postizanju Ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals, SDGs) koje su Ujedinjene nacije usvojile 2015. U okviru ovih ciljeva izdvaja se cilj koji se fokusira na zaštitu, obnavljanje i promovisanje održivog korišćenja kopnenih ekosistema, uključujući šume. Šume su od suštinskog značaja za očuvanje biodiverziteta, ublažavanje klimatskih promjena i egzistenciju miliona ljudi.
 
Zahvaljujući inovativnom i transparentnom monitoringu šuma, utvrđeno je da šume u svijetu godišnje uskladište oko 13,7 milijardi tona emisija ugljen-dioksida. Usljed krčenja šuma godišnje je smanjena njihova površina za 10 miliona hektara, a oko 70 miliona hektara je zahvaćeno požarima.  Zbog toga su potrebne tehnološke inovacije za sisteme ranog upozoravanja na brojne rizike gazdovanja šumama, kao i za omogućavanje održive proizvodnje u šumarstvu.
 
Tehnološke inovacije mogu osnažiti upravljenje šumama kako bi se kroz veći pristup finansijskim sredstvima za borbu protiv klimatskih promjena osigurala ključna uloga šumskih ekosistema u održivom razvoju svih funkcija šuma, a naročito očuvanju biodiverziteta i skladištenju ugljenika.
 
Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab