Чланови


Слободан Перовић


Слободан Перовић

Академик СЛОБОДАН ПЕРОВИЋ, професор универзитетâ у Београду и Подгорици, у пензији, рођен 10. септембра 1932, Бањани, Велимље.

Ужа научна област – грађанско право: облигације.

Предсједник је Научног друштва Србије. Дописни је члан Словеначке академије наука и умјетности од 1987. и Црногорске академије наука и умјетности од 2000. године.

За иностраног члана АНУРС-а изабран је 21. јуна 2004, а за редовног члана изван радног састава 21. децембра 2012.

Преминуо 17. фебруара 2019. године у Београду

Биографија

Извод из библиографије

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб