Нaучно-истраживачки пројекти одјељења медицинских наука


  1. Истраживање посттрауматских предиктора кардиоваскуларних обољења код младих у послијератном периоду у РС. Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2006−2010). 
  2. Истраживање вриједности спермиограма мушкараца на подручју Ре­пу­блике Српске пројекат је који је финанси­рало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2008−­2009). 
  3. Репродуктивно здравље у Републици Српској пројекат је који је финансирао Фонд здравственог осигурања Репу­блике Српске (2009−2010).
  4. Анализа лијечења акутног инфаркта миокарда у Републици Српској – тренутно стање и перспективе, тематски пројекат, који је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2011−2013). 
  5. Компарација биомеханичке стабилности антиротационог интра­медуларног клина, динамичке компресивне плоче и спољног фиксатора код спиралних, попречних и коминутивних прелома. Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2015−2016). Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб