ОКРУГЛИ СТО „УЛОГА УСТАВНОГ СУДА БИХ У ПРИМЈЕНИ ОПШТЕГ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА МИР У БИХ (ДЕЈТОНСКОГ МИРОВНОГ СПОРАЗУМА)“

03.06.2022.


Одјељење друштвених наука Академије наука и умјетности Републике Српске организује округли сто „Улога Уставног суда БиХ у примјени Општег оквирног споразума за мир у БиХ (Дејтонског мировног споразума)“, 3. јуна 2022. године, са почетком у 10.00 часова, у просторијама Академије. 
Циљ скупа је да се са научног становишта анализира улога Уставног суда Босне и Херцеговине у примјени Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (Дејтонског мировног споразума), од његовог конституисања до данас. Наиме, Уставни суд Босне и Херцеговине значајна је институција Босне и Херцеговине, успостављена Анексом IV Мировног споразума – Уставом Босне и Херцеговине, чија је основна функција да штити Устав. Међутим, Уставни суд Босне и Херцеговине је, у великој мјери, у протеклих двадесет пет година  рада, својим одлукама креирао или пак утицао на креирање постдејтонског правног поретка Босне и Херцеговине и њених ентитета.
Намјера нам је да кроз наш рад на округлом столу освијетлимо ту улогу, односно да, са научног аспекта, утврдимо колико је и да ли је Уставни суд Босне и Херцеговине допринио примјени Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, а тиме и развоју Босне и Херцеговине и њених ентитета, или је пак његова активност довела до још већих усложњавања односа. С обзиром на чињеницу да су многе од његових одлука, по правилу, изазивале различите политичке реакције у Босни и Херцеговини и њеним ентитетима, као и на чињеницу да, по правилу, доводе до врло сложених и значајних правних посљедица, нарочито по Републику Српску и њен „дејтонски“ положај у Босни и Херцеговини, постоји потреба да се ова улога расвијетли и научно анализира.  
 
ПОЗИВНИЦА И ПРОГРАМ РАДА
Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб