Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

OKRUGLI STO „ULOGA USTAVNOG SUDA BIH U PRIMJENI OPŠTEG OKVIRNOG SPORAZUMA ZA MIR U BIH (DEJTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA)“

03.06.2022.


Odjeljenje društvenih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske organizuje okrugli sto „Uloga Ustavnog suda BiH u primjeni Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH (Dejtonskog mirovnog sporazuma)“, 3. juna 2022. godine, sa početkom u 10.00 časova, u prostorijama Akademije. 
Cilj skupa je da se sa naučnog stanovišta analizira uloga Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u primjeni Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonskog mirovnog sporazuma), od njegovog konstituisanja do danas. Naime, Ustavni sud Bosne i Hercegovine značajna je institucija Bosne i Hercegovine, uspostavljena Aneksom IV Mirovnog sporazuma – Ustavom Bosne i Hercegovine, čija je osnovna funkcija da štiti Ustav. Međutim, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je, u velikoj mjeri, u proteklih dvadeset pet godina  rada, svojim odlukama kreirao ili pak uticao na kreiranje postdejtonskog pravnog poretka Bosne i Hercegovine i njenih entiteta.
Namjera nam je da kroz naš rad na okruglom stolu osvijetlimo tu ulogu, odnosno da, sa naučnog aspekta, utvrdimo koliko je i da li je Ustavni sud Bosne i Hercegovine doprinio primjeni Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, a time i razvoju Bosne i Hercegovine i njenih entiteta, ili je pak njegova aktivnost dovela do još većih usložnjavanja odnosa. S obzirom na činjenicu da su mnoge od njegovih odluka, po pravilu, izazivale različite političke reakcije u Bosni i Hercegovini i njenim entitetima, kao i na činjenicu da, po pravilu, dovode do vrlo složenih i značajnih pravnih posljedica, naročito po Republiku Srpsku i njen „dejtonski“ položaj u Bosni i Hercegovini, postoji potreba da se ova uloga rasvijetli i naučno analizira.  
 
POZIVNICA I PROGRAM RADA
Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab