Нaучноистраживачки пројекти одјељења медицинских наука


  • „Истраживање посттрауматских предиктора кардиоваскуларних обољења код младих у послијератном периоду у РС“, пројекат финансирало Министарство за науку и технологију РС (2006− 2010).
  •  Репродуктивно здравље у Републици Српској, пројекат финансирали Фонд здравственог осигурања РС и Министарство за породицу, омладину и спорт (2009−2010).
  • Истраживање вриједности спермиограма мушкараца на подручју Републике Српске“тематски пројекат, финансирало га  Министарство за науку и технологију РС (2008−2009).
  •  Анализа лијечења акутног инфаркта миокарда у Републици Српској – тренутно стање и перспективе, тематски пројекат, финансира га Министарство науке и технологије РС (2012−2013).Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб