Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

XI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP SAVREMENI MATERIJALI 2018

03.09.2018.


Jedanaesti međunarodni naučni skup Savremeni materijali, koju organizuje Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, održaće se 2-3. septembra 2018. godine u zgradi Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Rad skupa odvijaće se prema utvrđenom programu.  Na ovogodišnjem skupu, pored domaćih učestvuju i eminentni naučnici iz inostranstva, koji će u okviru plenarne i poster sesije prezentovati 95 radova.

Program rada

U okviru plenanih predavanja, svoje radove izložiće sledeći autori:

Marsel Van de Vurd 
Nanonauka i nanotehnologija u savremenom društvu

Žan Mari Dubois, Luka Kelhar, Spomenka Kobe 
Amorfne Al-Ce-Cu-Fe legure: metalsko staklo i svojstva

Spomenka Kobe 
Stalni magneti za čistu energiju i životnu sredinu

Zoran V. Popović
Superparamagnetizam u gvožđe dopiranim CeO2-y nanokristalima

Nenad Filipović
In-vitro i in-silico dizajniranje i testiranje stenta 
 
Ljubomir Majdandžić 
Savremeni materijali i oprema u modernom graditeljstvu

Predrag Dašić
Metodologija odziva površine (RSM): Primena kod modeliranja karakteristika materijala
 
A. S. Lyt, D. Dudić,  B. Škipina
Bezkontaktna dielektrična mjerenja na polimernim filmovima 

Vojislav V. Mitić, Markus Mohr, Goran Lazović,Sandra Veljković, Vesna Paunović, Hans Feht
Nove perspektive doprinosa fraktalne prirode fenomenu termalno-elektro provodnosti

Svetlana Stevović, Neđo Đurić, Žarko Nestorović
Istraživanje emisije čestica gasova staklene bašte iz akumulacija

Fatima Živić, Dragan Adamović, Branko Ristić, Nenad Grujović
Pregled biomaterijala u ortopedskoj hirurgiji 

Jovana Milanović, Matea Korica, Tanja Nikolić, Mirjana Kostić
Oksiceluloza – materijal za nova područja primene

 

 

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab