Јавне набавке


РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И СА ТИМ ПОВЕЗАНИХ УСЛУГА  (датум објаве 11.04.2022.)

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА АНУРС 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА (датум објаве 30.06.2022.)

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА (датум објаве 30.03.2022.)

 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА АНУРС

 
УГОВОР О НАБАВЦИ  РОБЕ-ИЗРАДА МЕДАЉА, ПЛАКЕТА И СЛ.ЗА ПОТРЕБЕ АНУРСА
УГОВОР О НАБАВЦИ  РОБЕ- РАЗНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЈЕРЕЊЕ ИЛИ ИСПИТИВАЊЕ-МОДУЛ ЛЕД СОЛАРНОГ СИМУЛАТОРА
УГОВОР О  СЕРВИСИРАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЛИФТА У ЗГРАДИ АКАДЕМИЈЕ
УГОВОР О НАБАВЦИ РОБЕ - ГУМЕ ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА
УГОВОР О НАБАВЦИ РОБЕ - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ( БРАВЕ, ПИЈЕСАК, ЖИЦА, БОЈЕ ЗА ФАРБАЊЕ СЛ.)
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА – ОГЛАШАВАЊЕ У ДНЕВНИМ НОВИНАМА 
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И С ТИМ ПОВЕЗАНИХ УСЛУГА 
УГОВОР О НАБАВЦИ ПОГОНСКОГ  ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ АНУРС-а
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ РАДИО И ТВ ОПЕРАТЕРА-КАБЛОВСКА ТЕЛЕВИЗИЈА
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА АНУРС-а 
УГОВОР О НАБАВЦИ РОБЕ- ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ (СИЈАЛИЦЕ, БАТЕРИЈЕ, КАБЛОВИ И СЛ.)  
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА – ИЗРАДА БАЗЕ ПОДАТАКА ЗА СОЛАРНИ АТЛАС СУНЧЕВОГ ЗРАЧЕЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
УГОВОР О НАБАВЦИ РОБЕ- СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ХИГИЈЕНЕ У ЗГРАДИ АКАДЕМИЈЕ
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ ПИСМЕНО ПРЕВОЂЕЊЕ СА СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА СРПСКИ ЈЕЗИК  
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ САНИТАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ОБЈЕКТОМ- ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА 
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИЗЛОЖБЕНИХ ЕКСПОНАТА У ТРАНСПОРТУ БАЊА ЛУКА- ТРЕБИЊЕ
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА РАДНИКА

 

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Извод из плана набавки (датум објаве 18. фебруар 2022.)

 

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ПРУЖАЊЕ ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ - УСЛУГЕ СМЈЕШТАЈА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 

Предмет јавне набавке су хотелске услуге - услуге смјештаја у земљи и иностранству у 2022. години за потребе АНУРС-а.

Позив за достављање понуда (датум објаве 24. јануар 2022.)

 

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИНТЕРНЕ И ЕКСТЕРНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Предмет јавне набавке су услуге интерне и екстерне репрезентације у земљи и иностранству за потребе АНУРС-а у 2022. години.

Позив за достављање понуда (датум објаве 24. јануар 2022.)

 

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Предмет јавне набавке су услуге стручног усавршавања запослених у  АНУРС-а у 2022. години.

Позив за достављање понуда (датум објаве 24. јануар 2022.)

 

Јавне набавке 2021

Јавне набавке 2019

Јавне набавке 2017

Јавне набавке 2016

Јавне набавке 2015Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб