Јавне набавке


ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА АНУРС 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА (датум објаве 10.07.2024.)

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА (датум објаве 16.04.2024.)

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА (датум објаве 19.01.2024.)

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА (датум објаве 11.10.2023.)

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА (датум објаве 13.07.2023.)

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА (датум објаве 10.04.2023.)

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА (датум објаве 31.12.2022.)

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА (датум објаве 03.10.2022.)

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА (датум објаве 30.06.2022.)

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА (датум објаве 30.03.2022.)

 

РЈЕШЕЊА О ИЗБОРУ НАЈБОЉЕГ ПОНУЂАЧА

РЈЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И СА ТИМ ПОВЕЗАНИХ УСЛУГА  (датум објаве 11.04.2022.)

 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА АНУРС

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗГРАДЕ АКАДЕМИЈЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА (датум објаве 01.09.2022.)
УГОВОР О НАБАВЦИ ПОГОНСКОГ  ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ АНУРС-а 2 (датум објаве 13.08.2022.)
УГОВОР О НАБАВЦИ  РОБЕ-ИЗРАДА МЕДАЉА, ПЛАКЕТА И СЛ.ЗА ПОТРЕБЕ АНУРСА
УГОВОР О НАБАВЦИ  РОБЕ- РАЗНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЈЕРЕЊЕ ИЛИ ИСПИТИВАЊЕ-МОДУЛ ЛЕД СОЛАРНОГ СИМУЛАТОРА
УГОВОР О  СЕРВИСИРАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЛИФТА У ЗГРАДИ АКАДЕМИЈЕ
УГОВОР О НАБАВЦИ РОБЕ - ГУМЕ ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА
УГОВОР О НАБАВЦИ РОБЕ - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ( БРАВЕ, ПИЈЕСАК, ЖИЦА, БОЈЕ ЗА ФАРБАЊЕ СЛ.)
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА – ОГЛАШАВАЊЕ У ДНЕВНИМ НОВИНАМА 
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ НАБАВКА УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И С ТИМ ПОВЕЗАНИХ УСЛУГА 
УГОВОР О НАБАВЦИ ПОГОНСКОГ  ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ АНУРС-а
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ РАДИО И ТВ ОПЕРАТЕРА-КАБЛОВСКА ТЕЛЕВИЗИЈА
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА АНУРС-а 
УГОВОР О НАБАВЦИ РОБЕ- ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ (СИЈАЛИЦЕ, БАТЕРИЈЕ, КАБЛОВИ И СЛ.)  
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА – ИЗРАДА БАЗЕ ПОДАТАКА ЗА СОЛАРНИ АТЛАС СУНЧЕВОГ ЗРАЧЕЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
УГОВОР О НАБАВЦИ РОБЕ- СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ХИГИЈЕНЕ У ЗГРАДИ АКАДЕМИЈЕ
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ ПИСМЕНО ПРЕВОЂЕЊЕ СА СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА СРПСКИ ЈЕЗИК  
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ САНИТАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ОБЈЕКТОМ- ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА 
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИЗЛОЖБЕНИХ ЕКСПОНАТА У ТРАНСПОРТУ БАЊА ЛУКА- ТРЕБИЊЕ
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА РАДНИКА

 

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Извод из плана набавки (датум објаве 18. фебруар 2022.)

 

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ПРУЖАЊЕ ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ - УСЛУГЕ СМЈЕШТАЈА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 

Предмет јавне набавке су хотелске услуге - услуге смјештаја у земљи и иностранству у 2022. години за потребе АНУРС-а.

Позив за достављање понуда (датум објаве 24. јануар 2022.)

Измјена позива за достављање понуда за набавку хотелских услуга  (датум објаве 26. септембар 2022.)

Измјена позива за достављање понуда у поступку набавке хотелских услуга  (датум објаве 05. децембар 2022.)

 

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИНТЕРНЕ И ЕКСТЕРНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Предмет јавне набавке су услуге интерне и екстерне репрезентације у земљи и иностранству за потребе АНУРС-а у 2022. години.

Позив за достављање понуда (датум објаве 24. јануар 2022.)

Измјена позива за достављање понуда у поступку интерне и екстерне репрезентације (датум објаве 05.децембар 2022.)

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Предмет јавне набавке су услуге стручног усавршавања запослених у  АНУРС-а у 2022. години.

Позив за достављање понуда (датум објаве 24. јануар 2022.)

 

Јавне набавке 2021

Јавне набавке 2019

Јавне набавке 2017

Јавне набавке 2016

Јавне набавке 2015Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб