Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Javne nabavke


PRAĆENjE REALIZACIJE UGOVORA ANURS 

PRAĆENjE REALIZACIJE UGOVORA (datum objave 10.07.2024.)

PRAĆENjE REALIZACIJE UGOVORA (datum objave 16.04.2024.)

PRAĆENjE REALIZACIJE UGOVORA (datum objave 19.01.2024.)

PRAĆENjE REALIZACIJE UGOVORA (datum objave 11.10.2023.)

PRAĆENjE REALIZACIJE UGOVORA (datum objave 13.07.2023.)

PRAĆENjE REALIZACIJE UGOVORA (datum objave 10.04.2023.)

PRAĆENjE REALIZACIJE UGOVORA (datum objave 31.12.2022.)

PRAĆENjE REALIZACIJE UGOVORA (datum objave 03.10.2022.)

PRAĆENjE REALIZACIJE UGOVORA (datum objave 30.06.2022.)

PRAĆENjE REALIZACIJE UGOVORA (datum objave 30.03.2022.)

 

RJEŠENjA O IZBORU NAJBOLjEG PONUĐAČA

RJEŠENjE O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU USLUGE ŠTAMPANjA I SA TIM POVEZANIH USLUGA  (datum objave 11.04.2022.)

 

OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA ANURS

UGOVOR O NABAVCI USLUGE OSIGURANjA ZGRADE AKADEMIJE OD POŽARA I PRIRODNIH SILA (datum objave 01.09.2022.)
UGOVOR O NABAVCI POGONSKOG  GORIVA ZA POTREBE ANURS-a 2 (datum objave 13.08.2022.)
UGOVOR O NABAVCI  ROBE-IZRADA MEDALjA, PLAKETA I SL.ZA POTREBE ANURSA
UGOVOR O NABAVCI  ROBE- RAZNI INSTRUMENTI ZA MJERENjE ILI ISPITIVANjE-MODUL LED SOLARNOG SIMULATORA
UGOVOR O  SERVISIRANjU I ODRŽAVANjU LIFTA U ZGRADI AKADEMIJE
UGOVOR O NABAVCI ROBE - GUME ZA SLUŽBENA VOZILA
UGOVOR O NABAVCI ROBE - POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANjE ZGRADE ( BRAVE, PIJESAK, ŽICA, BOJE ZA FARBANjE SL.)
UGOVOR O NABAVCI USLUGA – OGLAŠAVANjE U DNEVNIM NOVINAMA 
OKVIRNI SPORAZUM NABAVKA USLUGE ŠTAMPANjA I S TIM POVEZANIH USLUGA 
UGOVOR O NABAVCI POGONSKOG  GORIVA ZA POTREBE ANURS-a
UGOVOR O NABAVCI USLUGE RADIO I TV OPERATERA-KABLOVSKA TELEVIZIJA
UGOVOR O NABAVCI USLUGE SERVISIRANjE VOZILA ANURS-a 
UGOVOR O NABAVCI ROBE- POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANjE ZGRADE (SIJALICE, BATERIJE, KABLOVI I SL.)  
UGOVOR O NABAVCI USLUGA – IZRADA BAZE PODATAKA ZA SOLARNI ATLAS SUNČEVOG ZRAČENjA U REPUBLICI SRPSKOJ
UGOVOR O NABAVCI ROBE- SREDSTAVA ZA ODRŽAVANjE ČISTOĆE I HIGIJENE U ZGRADI AKADEMIJE
UGOVOR O NABAVCI USLUGE PISMENO PREVOĐENjE SA STRANOG JEZIKA NA SRPSKI JEZIK  
UGOVOR O NABAVCI USLUGE SANITACIJE U VEZI SA OBJEKTOM- DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 
UGOVOR O NABAVCI USLUGE OSIGURANjA IZLOŽBENIH EKSPONATA U TRANSPORTU BANjA LUKA- TREBINjE
UGOVOR O NABAVCI USLUGE OSIGURANjA RADNIKA

 

IZVOD IZ PLANA NABAVKI AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE ZA 2022. GODINU

Izvod iz plana nabavki (datum objave 18. februar 2022.)

 

JAVNA NABAVKA ZA PRUŽANjE HOTELSKE USLUGE - USLUGE SMJEŠTAJA U ZEMLjI I INOSTRANSTVU 

Predmet javne nabavke su hotelske usluge - usluge smještaja u zemlji i inostranstvu u 2022. godini za potrebe ANURS-a.

Poziv za dostavljanje ponuda (datum objave 24. januar 2022.)

Izmjena poziva za dostavljanje ponuda za nabavku hotelskih usluga  (datum objave 26. septembar 2022.)

Izmjena poziva za dostavljanje ponuda u postupku nabavke hotelskih usluga  (datum objave 05. decembar 2022.)

 

JAVNA NABAVKA ZA PRUŽANjE USLUGA INTERNE I EKSTERNE REPREZENTACIJE U ZEMLjI I INOSTRANSTVU

Predmet javne nabavke su usluge interne i eksterne reprezentacije u zemlji i inostranstvu za potrebe ANURS-a u 2022. godini.

Poziv za dostavljanje ponuda (datum objave 24. januar 2022.)

Izmjena poziva za dostavljanje ponuda u postupku interne i eksterne reprezentacije (datum objave 05.decembar 2022.)

 

 

JAVNA NABAVKA ZA PRUŽANjE USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH

Predmet javne nabavke su usluge stručnog usavršavanja zaposlenih u  ANURS-a u 2022. godini.

Poziv za dostavljanje ponuda (datum objave 24. januar 2022.)

 

Javne nabavke 2021

Javne nabavke 2019

Javne nabavke 2017

Javne nabavke 2016

Javne nabavke 2015Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab