Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Naučno-istraživački projekti odjeljenja društvenih nauka


  1. Harmonizacija prava privrednih društava BiH sa pravom Evropske unije, projekat je koji je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2006–2007). P
  2. Jačanje međunarodne saradnje Akademije nauka i umjetnosti Republi­ke Srpske, univerziteta i naučnoistraživačkih instituta Republi­ke Srpske sa akademijama nauka i umjetnosti i naučnoistraživač­kim institucijama u inostranstvu, finansiralo je, kao projekat, Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srp­ske (2008). 
  3. Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i sloboda – normativno i stvarno. Projekat je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2008). 
  4. Pravni aspekti statusnog organizovanja javnih službi u Republici Srpskoj naziv je projekta koji je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2008). 
  5. Građa o prošlosti Bosne. Projekat je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2009). 
  6. Pravni aspekti elektronskog poslovanja u Republici Srpskoj i usklađe­nost sa zakonodavstvom Evropske unije, naziv je projekta koji je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2010). 
  7. Dejtonski mirovni sporazum kao pravni i politički osnov razvoja Republike Srpske. Projekat je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2010–2012).
  8. Građa o prošlosti Bosne. Projekat je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2012−2013).Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab