Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Naučno-istraživački projekti odjeljenja prirodno-matematičkih i tehničkih nauka


 1. Nanoelektronski materijali – fizička karakterizacija i unapređenje osobina naziv je projekta koji je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2006). 
 2. Ispitivanje specifičnosti fizičkih osobina nanoelektronskih materijala , projekat je koji je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2007)
 3. Projekat Gornjokredni ofioliti sjeverne Kozare  finansiralo je Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2009). 
 4. Energetski potencijal vjetra Republike Srpske – tematski projekat, koji je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2009).
 5. Provodne i optičke karakteristike nanodimenzionih kristalnih uzoraka. Projekat je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2009). 
 6. Savremeni materijali za obnovljive izvore energije i biomedicinu – tematski projekat, koji je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2010). 
 7. Analiza dielektričnih osobina nanostruktura. Projekat je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2010). 
 8. Projekat Novi materijali za hemijske izvore električne energije nastao je u okviru bilateralne naučnotehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije (2010−2011). 
 9. Prirodni potencijal ostalih šumskih proizvoda u šumama i na šum­skim zemljištima RS (Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka) projekat je koji je finansirala Agencija za šume Republike Srpske (2010–2011). 
 10. Renewable energy sources as model of sustainable development of the coun­tries of West Balkans. Projekat je finansirao Unesko (UNESCO participation programme 2010−2011). 
 11. Modelovanje specifičnih osobina nanostrukturnih materijala, projekat je koji je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2011). 
 12. Izrada citiranosti naučnih istraživača u Republici Srpskoj naziv je projekta koji je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2011). 
 13. Geologija planine Prosare. Projekat je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske. 
 14. Projekat Utvrđivanje usaglašenosti elektroda za ručno elektro­lučno zavarivanje sa bitnim zahtjevima koje određuju direktive EU, a sa krajnjim ciljem postavljanja SE znaka na proizvod finansirala je firma „Elvako” iz Bijeljine. 
 15. Utvrđivanje usaglašenosti pokretne naftne pumpe sa bitnim zahtjevima koje određuju direktive EU, a sa krajnjim ciljem postavlja­nja SE znaka na proizvod. Projekat je finansirala firma „Elvako” iz Bijeljine. 
 16. Savremeni materijali za obnovljive izvore energije projekat je naučnotehnološke saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2012−2013. godinu. 
 17. Potencijal i ekonomičnost obnovljivih izvora energije. Projekat naučno­tehnološke saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2012−2013. godinu.
 18. Nanotehnološki materijali za upotrebu u tehnici i biomedicini, te­matski projekat, koji je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Re­pu­bli­ke Srpske (2012−2013). 
 19. Ispitivanje efikasnosti fotonaponske solarne elektrane od 2 kWp u Republici Srpskoj, tematski projekat. Projekat je finansiralo Ministarstvo nauke i teh­nologije Vlade Republike Srpske (2012–2013). 
 20. Influence of energy efficiency of solar energy on economic and sustainable development for the Western Balkan Region naziv je projekta koji je finansirao Unesko (UNESCO participation pro­gra­mme 2012−2013). 
 21. Projekat Određivanje energetske efikasnosti solarnih panela kao sastavnih dijelova postojećih i novih arhitektonskih objekata finansiralo je Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2015–2016). 
 22. Projekat The influence of renewable energy sources to the protection of the environment in West Balkan Countries (Uticaj obnovljivih izvora energije na zaštitu životne sredine u zemljama zapadnog Balkana) – UNESCO par­ti­cipation programme 2014–2015., finansirao je Unesko, u okviru participacijskog pro­grama za 2014–2015. godinu, namijenjenog za nauku i istraživanje. 
 23. Proučavanje energetske efikasnosti solarnih panela u zavisnosti od njihove geografske orijentacije, ugla nagiba i realnih klimatskih uslova u Banjoj Luci. Projekat je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske (2015–2017). Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab