Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Odbor za jezik


Odbor čine:

 1. Prof. dr Sreto Tanasić, dopisni član izvan radnog sastava, predsjednik;
 2. Akademik Slobodan Remetić, zamjenik predsjednika;
 3. Prof. dr Dijana Crnjak;
 4. Prof. dr Dragomir Kozomara;
 5. Prof. dr Mijana Kuburić Macura;
 6. Prof. dr Viktor Savić;
 7. Prof. dr Miloš Okuka;
 8. Prof. dr Miloš Kovačević;
 9. Prof. dr Milanka Babić;
 10. Dr Rada Stijović i 
 11. Dr Jovanka Radić;Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab